Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

W załączniku dostępny jest raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).