„ROK 2016 – ROKIEM JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI”

30 maja 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie odbył się GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

Protokół  
z rozstrzygnięcia

GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„ROK 2016 – ROKIEM JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI”     

GMINNY KONKURSU HISTORYCZNY „ROK 2016 – ROKIEM JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI” przeprowadzono 30 maja 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie.

Konkurs  adresowany był do uczniów kl. V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum naszej gminy. Konkurs przeprowadzono w formie jednoetapowej.

Do konkursu przystąpiło łącznie 29 uczniów:

19 uczniów ze szkół podstawowych w tym:

SP Lelów – 11 uczniów

SP Nakło – 2 uczniów

SP Podlesie – 3 uczniów

SP Ślęzany – 3 uczniów

10 uczniów z Gimnazjum w Lelowie

Uczestnicy konkursu wypełniali test zawierający:
a) Szkoła Podstawowa – 25 pytań  – maksymalna liczba pkt. 33
b) Gimnazjum – 30 pytań – maksymalna liczba pkt. 41

Wszyscy  uczestnicy w danej kategorii wypełniali ten sam test, w którym zawarte były:
– odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
– odpowiedzi w formie krótkiego opisu
-odpowiedzi w formie wypełnienia luk
Konkurs trwał  45 minut.

Komisja w składzie:

  1. dr Ewa Kłopot – historyk
  2. mgr Aneta Włodarska – historyk
  3. mgr Jolanta Kłopot – polonista
  4. mgr Irena Giermala – nauczyciel
  5. mgr Wioletta Prusek – historyk

przeczytała i oceniła prace przyznając punkty. Na podstawie zdobytych punktów Komisja przyznała następujące miejsca:

 Szkoły podstawowe:

I miejsce –  Karol Klimas, Patryk Klimas, Patrycja Foltyn 

II miejsce – Oliwia Madej

III miejsce – Jakub Pawlik, Karolina Dziura, Weronika Stępień, Natalia Kitala

Gimnazjum : 

I miejsce – Julia Pytlarz

II miejsce – Anita Gorzelańczyk

III miejsce – Dominika Stępień

Wręczenie nagród nastąpiło bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu, na którym obecni byli nauczyciele historii
oraz Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda.
Zwycięzcom gratulujemy.