“Senior – świadomy swoich praw”

W imieniu Instytutu Pracy i Edukacji zaprosiliśmy seniorów na szkolenie realizowane w ramach projektu "Senior - świadomy swoich praw" finansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest uświadomienie seniorów w zakresie przysługujących im praw, a także zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Szkolenie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie w dniu 26 czerwca 2018 r. 
Na drugą część zapraszamy 17 lipca br. na godz. 17:00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy