Śląska Akademia Senior@

W poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia komputerowego, realizowanego w ramach Projektu “Śląska Akademia Senior@ Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych seniorów 65+”. Uczestnicy otrzymali również tablety na własność.