SPOTKANIE AUTORSKIE

13 kwietnia 2018 r. - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem.

Autora gościliśmy już po raz trzeci w naszej bibliotece. Tym razem tematem przewodnim spotkania było „Matuszka Rosija” pierwszy żywioł. 
Książka  „Matuszka Rosija” dotyczy pobytu autora w Rosji w latach 1990-1993,
w okresie rozpadu Związku Radzieckiego i kresu komunizmu.

Po spotkaniu można było nabyć książkę i wpis autora.
Spotkanie organizowane w ramach GPPiRPA.