Ostatnie spotkanie animacyjne seniorów

W poniedziałek 15 lipca 2019 r. odbyło się już ostatnie spotkanie animacyjne grupy seniorów realizowane w ramach Projektu "Śląska Akademia Senior@ Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym".

Projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Seniorzy opracowali już i wysłali własny projekt.
Teraz czekają na celebrację i posumowanie projektu.