WARSZTATY EDUKACYJNE

W celu propagowania czytelnictwa wśród dzieci oraz rozbudzania zainteresowań książką, 14 września 2020 r. odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Jak powstaje książka”, które przeprowadziła p. Joanna Tyluś-Malak z wydawnictwa „Kurza Stopka”.
Wykorzystując przeróżne techniki pobudzania kreatywności autorka pokazała dzieciom cykl produkcyjny powstawania książki od momentu zrodzenia się pomysłu, poprzez spisanie go, obróbkę cyfrową, ilustracje po produkt finalny. Dzieci miały okazję do zapoznania się z techniką druku offsetowego oglądając płyty drukarskie, wydruki próbne, oryginalne ilustracje itp. W części praktycznej warsztatów uczestnicy sami stworzyli swoją mini – książkę, przy użyciu narzędzi takich jak: prasa graficzna, wykrawarka, gilotyna, formy do wycinania. Na zakończenie warsztatów, dzieci otrzymały książeczki autorstwa p. Joanny Tyluś-Malak.