Wizyta przedszkolaków w Bibliotece

6 maja br. pozostała grupa przdszkolaków odwiedziła naszą Bibliotekę. Dzieci zapoznano z pracą biblioteki publicznej, zasadami poszanowania książki . Przedszkolaki wysłuchałay "Skargi książki" oraz "Prośby książki". Następnie rozwiązywano zagadki związane z tytułami bajek i wierszyków dla dzieci.