WYNIKI

GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
pt.

"Władysław Bełza - wielki piewca polskości"

                                                                                        z dnia 27 marca 2018 r.

Do konkursu zgłosiło swój udział 49 uczestników w trzech grupach wiekowych ze Szkół Podstawowych w Lelowie, Nakle, Ślęzanach i Podlesiu oraz Gimnazjum w Lelowie. W tym:
Kategoria I – uczniowie Kl. I-III – 16 osób
Kategoria II – uczniowie kl. IV – VI – 25 osób
Kategoria III – uczniowie kl. VII SP oraz I i II Gimnazjum – 8 osób 

W dniu konkursu do recytacji zgłosiło się 43 osoby. 

Recytacji wysłuchała komisja w składzie:
1. Anna Knysak – Kierownik Działu Instrukcyjno-metodycznego w Częstochowie
2. Justyna Siemion – Dyrektor GBP w Janowie
3. Dziurkowska Sylwia – polonista 

Komisja powołana przez organizatora dokonała oceny recytacji wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- dykcja, kultura słowa
- interpretacja tekstu, odpowiednia intonacja, tempo, pauzy, siła głosu
- ogólny wyraz artystyczny

 Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I

I miejsce - Hubert Ptasik
II miejsce -  Monika Urbańczyk
III miejsce -  Albert Labocha

Kategoria II

I miejsce - Alicja Szwaja
II miejsce - Aleksandra Tkacz
III miejsce -  Emilia Palka
Wyróżnienie:  Łucja Łapaj

Kategoria III

I miejsce - Weronika Palka
II miejsce - Weronika Wawer
III miejsce -  Mikołaj Szymański 

Wyróżnienie: Jakub Janasik

Laureaci otrzymali dyplomy nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.
Poczęstunek sfinansowano ze środków GPPiRPA