Wyjazd do Muzeum Wsi Kieleckiej

W czwartek 5 grudnia br. 20 osobowa Grupa: 268.LEL.III/29 oraz 269.LEL.III/29 seniorów w ramach Projektu "Śląska Akademia Senior@ Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym" zwiedzała Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnograficzny. Seniorzy spędzili ten czas w miłej atmosferze, dziękują Fundacji Partycypacji Społecznej z Poznania za możliwość uczestniczenia w szkoleniach i wyjeździe.

W czwartek 5 grudnia br. 20 osobowa Grupa: 268.LEL.III/29 oraz 269.LEL.III/29 seniorów w ramach Projektu “Śląska Akademia Senior@ Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego
z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym” zwiedzała Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnograficzny.
W ramach Wizyty muzealnej seniorzy zwiedzili działy:
1. „Ginące zawody”
Pokaz pozarolniczych zajęć zarobkowych i hobbystycznych mieszkańców świętokrzyskich małych miasteczek i wsi;
2. Oprowadzanie po obiektach muzealnych z przewodnikiem
– zwiedzanie wystawy stałej budownictwa ludowego, wraz ze zwiedzaniem wnętrz,
– zwiedzanie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Sektor Małomiasteczkowy, Sektor Dworsko- Folwarczny.
3. Warsztaty – Higiena oraz kosmetyka na wsi
Pokaz obyczajowości dworskiej i chłopskiej w zakresie higieny osobistej, higieny przestrzeni życiowej oraz kosmetyki. Jak często się myto i dlaczego? Jak wyglądał obyczaj związany z praniem? Jakich kosmetyków używano 100 lat temu i jak je pozyskiwano? Uczestnicy uczyli się wykonywać maść nagietkową i rumiankową.
Seniorzy spędzili ten czas w miłej atmosferze, dziękują Fundacji Partycypacji Społecznej z Poznania za możliwość uczestniczenia w szkoleniach i wyjeździe.