Zapłonęły znicze na mogiłach wojennych

Na terenie gminy Lelów znajduje się wiele mogił żołnierzy, partyzantów i cywilnych ofiar ostatniej wojny. Pochowano u nas również bohaterskich powstańców styczniowych, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc o niepodległość naszego kraju. Należy pamiętać o wszystkich tych ofiarach działań zbrojnych jakie toczyły się w ciągu wieków w naszej okolicy

Na terenie gminy Lelów znajduje się wiele mogił żołnierzy, partyzantów i cywilnych ofiar ostatniej wojny. Pochowano u nas również bohaterskich powstańców styczniowych,  którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc o niepodległość naszego kraju. Należy pamiętać o wszystkich tych ofiarach działań zbrojnych jakie toczyły się w ciągu wieków w naszej okolicy. Dlatego też pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej zapalili znicze na grobach wojennych, leżących w niektórych miejscowościach wchodzących w skład gminy Lelów. Pierwszy dzień listopada jest w naszej kulturze uznawany za dzień szczególny, w którym wspominamy naszych zmarłych. Należy przy tym pamiętać, że wiele osób na skutek zawirowań wojennych pochowanych zostało
z dala od swoich domów. Często ich rodziny nawet nie maja pojęcia gdzie leżą szczątki ich bliskich. Dlatego też ten symboliczny gest jest niezwykle ważny ze względu na pamięć o poległych za niezawisły i niepodległy byt naszej ojczyzny. W tym dniu nie wolno też zapominać o mogiłach żołnierzy innych armii, których mogiły, czasem nieoznakowane również leżą na terenie naszej gminy. Wobec śmierci wszyscy ludzie są równi a szacunek należy się zmarłym niezależnie od narodowości i poglądów. Dlatego też znicze zapłonęły nie tylko na grobach polskich bohaterów ale również na mogiłach żołnierzy radzieckich oraz niemieckich.