ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

(na podstawie art.4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na : Zakup zestawów komputerowych, stacjonarnych w tym jeden z monitorem multimedialnym ze statywem mobilnym, oraz drukarką kodów kreskowych realizowany w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na załączonym wykazie (załącznik nr 2)

Lelów, dn. 01.12.2016 r.

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

(na podstawie art.4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

na :

        Zakup zestawów komputerowych, stacjonarnych w tym jeden z monitorem multimedialnym  ze statywem mobilnym, oraz drukarką kodów kreskowych realizowany  w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na załączonym wykazie (załącznik nr  2).

Dla

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie

  1. ZAMAWIAJĄCY

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie 
ul. Szczekocińska 31  
42-235 Lelów 
NIP 949 17 71 934

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup czterech zestawów komputerowych, stacjonarnych w tym jeden z monitorem multimedialnym ze statywem mobilnym, oraz drukarką kodów kreskowych,  realizowany  w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 1).

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. a) oferty można składać osobiscie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie lub pocztą elektroniczna na adres
    lelow@op.pl do dnia 12.12.2016 r. do godz. 12:00
    b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 12.12.2016 r do dnia 21.12.2016 r (termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania sprzętu.

  1. OCENA OFERTY

– najniższa cena brutto całkowitego kosztu zakupu sprzętu przy najlepszej jakości sprzętu

– okres gwarancyjny

– zobowiązanie do zrealizowania zamówienia w terminie: od 12.12.2016 do 21.12.2016 r.;

– akceptacja formy płatności: faktura przelewowa z 30 dniowym terminem płatności

  1. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze ofert i terminie podpisania umowy (wzór umowy w załączniku nr 3).

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie zestawów komputerowych udzielają :

Pani Anna Teleszko  Dyrektor GBP

tel. 34 /355- 00- 90 , e-mail gbp.lelow@op.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie  nr 7/2016 z dnia 09.11.2016 r.

Wyniki

Załączniki